ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 ,12 ,13 , 14 ตำบลท่าไม้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 ,13 , 14 ตำบลท่าไม้ ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.
29/12/2564 09:00
29/12/2564 11:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด