ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแสง-บ้านโนนฬหญ่-บ้านท่าไห
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22KV ไลน์ KNI1R-03
11/06/2562 10:00
14/06/2562 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ