ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับตั้งแต่หน้าวัดแสมขาวถึงหน้าวัดหงษ์ทอง
ปักเสาพาดสายแนวถนนฝั่งน้ำเค็มตั้งแต่หน้าวัดแสมขาวถึงวัดหงษ์ทอง
13/02/2563 12:00
13/02/2563 15:00
กฟอ.บางปะกง
0991369782
ณัฐพงษ์ ศิริรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด