ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-นาทวี
เพื่อปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564
== เวลา 08.30–10.00 น.และ 16.00–17.00 น.
บริเวณ -ซอย 10 ชุมพอ ถึง สามแยกอ่างทอง(ฝั่งออกจากเมืองสงขลา)
- หมูบ้านยางงาม
- บ้านด่าน (ฝั่งออกจากเมือง) และฝั่งเข้าเมือง(บางส่วน)
- ถนนสงขลา-นาทวีซอย 32 ถึง หลังบริษัทแมนเอ
==เวลา 08.30 – 17.00 น.
บริเวณ -ปากซอย ถ.สงขลา-นาทวี ซอย 36 ถึง ซอย 10 ชุมพอ (ฝั่งออกจากเมืองสงขลา)
03/10/2564 08:30
03/10/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ