ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกทางเข้า บ.หนองหลวง - ฝั่งตรงข้าม รร.บ้านหนองหลวงประชานุกุล
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจำนวน 40 ต้น - พาดสาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. ระยะทาง 4 กม. - พาดสาย OverHead GW. ระยะทาง 4 กม. - รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 120 ตร.มม. ระยะทาง 4 กม.
24/09/2562 08:30
24/09/2562 16:30
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด