ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านอ่างหิน ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านอ่างหิน หมู่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี วงจรไฟฟ้าที่ 4 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
16/10/2563 09:00
16/10/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ