ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโปร่งเก้ง-เขาคลองซอง
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
08/06/2564 08:00
08/06/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0864104899
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ