ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านไร่ ถึง หน้าสหกรณ์เทพนคร
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงโครงการ คพจ.1
02/02/2564 08:30
02/02/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1บรีเวณที่ดับไฟ