ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ตรงข้ามวัดแหลมไผ่ ม.2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซ.ตรงข้ามวัดแหลมไผ่ ม.2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี(3 วันคือวันที่ 20,24,26 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)
20/12/2561 09:00
20/12/2561 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด