ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.บึงคำพร้อย
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา มีแผนงานย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับการขยายถนน ปท 3004 ธัญบุรี-ลำลูกกา คลอง 7 ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่สามแยกวังน้อย จนถึง ปั๊มน้ำมันบางจากดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดับไฟ ดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟริมถนนฝั่งซ้ายทาง หมู่ 2-3 ตำบลบึงคำพร้อย ตั้งแต่หน้า บริษัท พรีเวนทีฟ ไลฟ์ จำกัด จนถึง ร้านเจริญชัยค้าเหล็ก คลอง 7
2. บริษัท พรีเวนทีฟ ไลฟ์ จำกัด, บริษัท โชคชัยอินจิเนียริ่ง จำกัด, ร้านรถมือสองคิงเซ็นเตอร์ ลำลูกกา คลอง 7, บริษัท พรพัฒน์ โอโตพาร์ท จำกัด, บริษัท กิติ คอนกรีต จำกัด, อาคารพาณิชย์หน้าโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง, โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง, ร้านคลอง 7 เฟอร์นิเจอร์, ร้านช่างกิ่งดีเซล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอน เค ออโต้เซอร์วิส, หอพักไพรสิงห์ขรณ์, มินิแฟคตอรี่ ISO คลอง 7, ร้าน เอส ซี นภาดล ออโต้แม็กซ์, ร้าน ศ. สมบัติค้าของเก่า, บริษัท เอ็ม. ซี. 999 จำกัด, บริษัท อาร์. เอส. ที. (ประเทศไทย) จำกัด, ร้านบุญช่วยรับซื้อของเก่า, ร้านเจริญชัย ค้าเหล็ก
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น และหากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
07/08/2565 08:00
07/08/2565 17:00
กฟอ.ลำลูกกา
021910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด