ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกรังษิณาฝั่งนอกเมือง หมู่บ้านสวรรยา โรงน้ำเเข็งโตลาลิส ซอยคำงาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โรงแรมฟาโรเทล หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
15/06/2564 09:00
15/06/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด