ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โปร่งเป้า,บ.คำจ้าว,บ.เหล่างาม,อบต.เหล่างาม,รร.เหล่างามพิทยาคม,บ.ปากห้วยม่วง,อบต.ปากห้วยม่วง,บ.พรสวรรค์,บ.สำโรง,อนามัยสำโรง,บ.ผาชัน,บ.จอมปลวกสูง อ.โพธิ์ไทร
แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงฟิดเดอร์ 7 ช่วงที่ 2 จากใบมีดชั่วคราวจุด A บ.โปร่งเป้า ถึง DF. รหัส TPP7-337 บ.นาห้าง
อ.โพธิ์ไทร
10/01/2562 08:30
10/01/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด