ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 4 บ้านวังตะแบก(บางส่วน) ตำบลสระทะเล , หมู่ที่ 11 บ้านธารหวาย(บางส่วน) ตำบลสระทะเล , โรงเรียนบ้านธารหวาย , วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ หมู่ 16 บ้านบ่อใหม่ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรองรับโหลดในอนาคตที่เกิดขึ้นและลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว ใน วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. บริเวณ หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว , หมู่ที่ 4 บ้านวังตะแบก(บางส่วน) ตำบลสระทะเล , หมู่ที่ 11 บ้านธารหวาย(บางส่วน) ตำบลสระทะเล , โรงเรียนบ้านธารหวาย , วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย
17/05/2562 08:30
17/05/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด