ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำจำซอย 4 - 6 ไปจนถึงหลังคลองชลประธาน
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
10/08/2564 09:00
10/08/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด