ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตัดแคล้มป์ต้นที่469บ้านคลองลิกี ถึง ปลายสาย
ตัดต้นไม้ตามวาระใกล้แนวระบบจำหน่าย
11/11/2563 08:30
11/11/2563 16:30
กฟจ.สตูล
0826354292
วีระวุฒิ จันทร์ภาโส
ลำดับดาวน์โหลด