ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามศรีสุนทรออโต้ บริเวณแยกแม่กวง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ย้ายเสาแรงสูงสายส่งระบบ 115 kV
27/07/2564 08:30
27/07/2564 17:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด