ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.บ้านหนองตอ ต.โดด 2.เสาสัญญาณดีเทค บ้านหนองตอ 3.ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 4.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 5.สถานีตำรวจโพธิ์ศรีสุวรรณ 6.สำนักงานสาธารณะสุขโพธิ์ศรีสุวรรณ 7.บ้านปลาเดิดใหญ่ ต.โดด 8.ชุมสาย TOT บ้านหนองตอ 9.บ้านหนองบวบ ต.โดด
????แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ในเมืองโพธิ์ศรีสุวรรณ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ในเมืองโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อทำการบำรุงรักษา และแก้ไขระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
1.บ้านหนองตอ ต.โดด
2.เสาสัญญาณดีเทค บ้านหนองตอ
3.ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
4.โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
5.สถานีตำรวจโพธิ์ศรีสุวรรณ
6.สำนักงานสาธารณะสุขโพธิ์ศรีสุวรรณ
7.บ้านปลาเดิดใหญ่ ต.โดด
8.ชุมสาย TOT บ้านหนองตอ
9.บ้านหนองบวบ ต.โดด
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
30/07/2563 09:00
30/07/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไป