ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาดีโนนสว่าง บ.ไคสี
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
19/12/2561 08:00
19/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด