ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสิริธารา อามันดา,บ้านบ่ออิฐ
ไฟ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด วันวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00–10.00 น.และ 16.00–17.00 น.
บริเวณ - หน้าอนามัยบ้านบ่ออิฐ ถึง สามแยกบ่ออิฐ(ชายทะเล)
- ชายหาดบ่ออิฐ ถึง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8
- หน้าบริษัทแปซิฟิก ถึง โรงงานกำจัดขยะ(เทศบาลเขารูปช้าง)
เวลา 09.00 – 17.00 น.
บริเวณ - หมู่บ้านสิริธารา อามันดา(บ่ออิฐ)
15/10/2564 09:00
15/10/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1