ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองจาน ถึง วัดซอยสิบ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณแยกหนองจาน ถึง วัดซอยสิบ ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
24/11/2564 09:00
24/11/2564 16:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด