ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ บ.แสงอุปกรณ์-โซนวัดหนองสองห้อง-จัดสรรค์ศุภาลัย ต.หัวทะเล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
??PEA นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณตั้งแต่ บ.แสงอุปกรณ์-โซนวัดหนองสองห้อง-จัดสรรค์ศุภาลัย ต.หัวทะเล
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคาร ที่ 13 ก.ค.2564 ตั้งแต่เวลา?? 08.00น.-16.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ไม่ได้รับความสะดวก
13/07/2564 08:00
13/07/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ