ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ หน้ามัสยิด บ้านทุ่ง ถึง หน้ามูนิธิร่มไทร(รีสอร์ทนกน้ำ) ฝั่งซ้ายขาเข้า อ.ท่าแพ ทั้งหมด
พาดสายเคเบิลอากาศแรงสูง
27/11/2560 08:30
27/11/2560 17:00
กฟจ.สตูล
087-2915595
ถนัด พร้อมมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ดับไฟ