ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางหมู่บ้านเกษตรพัฒนา ซ.ไร่แมวน้อย ต.บ้านต๋อม
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
05/06/2564 08:00
05/06/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด