ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตลาดสดสายหยุดโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
10/08/2562 09:00
10/08/2562 13:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด