ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Sf6#ชั่วคราว กม.7 - CEA06VR-101 (กม.9)
- เปลี่ยนสายแรงสูง PIC เป็น SAC ขนาด 185 ต.มม.
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
30/10/2564 08:30
30/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด