ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ซอยเพนียดช้างไฟดับตั้งแต่ซอยเพนียดช้าง 4/2 ถึงตลาดสวัสดี
เปลียนสาย PIC เป็นสาย SAC
23/07/2562 09:00
23/07/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด