ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
MLK7S-01 ถึง WAM5S-03 และ MLK8S-02
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดตอนรหัส MLK07S-01 ถึง WAM5S-03 และ WAM08S-02 วงจรไฟฟ้าที่ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ ช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
- ตำบลมิตรภาพ ได้แก่ หมู่ 9 บ้านมิตรใหม่, วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก, ครัวมุสลิม เป็นต้น
- ตำบลมวกเหล็ก ได้แก่ หมู่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา, หมู่ 10 บ้านซับอิจิ, ไร่สินทวี, มวกเหล็กเฮลท์สปาแอนด์รีสอร์ท, ซอยมณฑาฟาร์ม, บ้านวิวสวยฟ้าใส, บ้านอิงเขารีสอร์ท, วัดปิ่นแก้ว เป็นต้น
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
11/02/2564 09:00
11/02/2564 12:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ