ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนคลองชลประทาน(ฝั่งขาเข้าเมือง)
บริเวณ ถนนคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ สี่แยกหนองฮ่อ จนถึง หน้า หมู่บ้านศักดิ์ชัย
09/06/2564 09:00
09/06/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 / 053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่