ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงก่อนถึงสามแยกโรงเรียนชากพุดซา ซอย12ห้วยกะปิ
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนถึงสามแยกโรงเรียนชากพุดซา ซอย12ห้วยกะปิ
19/02/2563 09:30
19/02/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด