ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแม่ลานถึงบ้านห้วยแม่ต้า อ.ลอง จ.แพร่
เพื่อปฏิบัติบัติงานติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง
15/06/2564 09:00
15/06/2564 12:00
กฟจ.แพร่
054-581-612
เสน่ห์ ศิริวาท
ลำดับดาวน์โหลด