ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.อ่าวน้ำเมาพัฒนา 6 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
บริเวณ ซอยอ่าวน้ำเมาพัฒนา 6 ม.5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตลอดจนถึงปลายสาย หรือผู้ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
13/11/2562 09:00
13/11/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
0844409952
ศราวุธ คงกำไร
ลำดับดาวน์โหลด