ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้าบ้านหนองหูช้าง-บ้านหนองกาน้ำ-บ้านหนองนก
งานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
10/10/2561 09:00
10/10/2561 13:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน