ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยร่มโพธิ์ 5 (บ้านจ้องวัด-ขุนน้ำนางนอน)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ ซอยร่มโพธิ์ 5 (บ้านจ้องวัด-ขุนน้ำนางนอน)
พื้นที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับ
- ซอยร่มโพธิ์ 5
- หลังวัดพระธาตุจอมนาค ถึง หน้า วน.ขุนน้ำนางนอน
27/11/2564 09:00
27/11/2564 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด