ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โค้งวัดศรีโหละ ถึง โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ปรับปรุงระบบแรงสูงตลาดท่าม่วง ถอนเสา ปักเสาแรงสูง
18/02/2561 08:30
18/02/2561 17:00
กฟอ.ท่าม่วง
087-7974623
อุษา อารีย์ชน
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟทำงานวันที่ 18 ก.พ. 2561