ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง แยกวัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม,ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไฟใหม่บริเวณ โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง แยกวัดสง่างาม และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม,ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันที่ 3,16,25 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เเวลา 07.30 น.-16.30 น.
03/02/2564 07:30
03/02/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด