ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน TR-202 และบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ พีอีเอ 45-004019 บริเวณหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 14.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว (เฉพาะบริเวณที่ได้รับเอกสารจากพนักงาน กฟภ.แจ้งให้ทราบเท่านั้น) กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
23/04/2564 09:00
23/04/2564 14:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด