ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์
บำรุงรักษาหม้อแปลง เครื่องละ 30 นาที
19/07/2564 09:00
19/08/2564 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0946143979
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด