ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน เทศบาล 20 ร้านมาทาดอ สายพิณรถมือสอง บ้านพรประไฟ สหการช่าง ร้านสมหมาย ร้านสหการช่าง ถึงร้านวณิชแอร์
ดับไฟประคองเสาสายส่ง ระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี งานวางแนวท่อระบายน้้ำถนนสุวรรณศร กรมทางหลวง ตั้งแต่หน้าห้างแม็คโครถึงหน้า โรงเรียนหนองกระพ้อ
13/02/2561 08:00
13/02/2561 18:00
กฟจ.สระแก้ว
037242720
ไกรสรณ์ ศรีจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟหน้าแม็คโคร