ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอนามัยน้ำซับ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี6
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลง
11/04/2561 09:00
11/04/2561 12:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-474387
ฉัตร ทองอตม์