ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเปือย ถึงบ้านหัวดง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่าย
17/05/2565 09:00
17/05/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด