ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ ริมคลองคลองแห ถึง หน้าร้านประคองประดิษฐ์ ฝั่งซ้าย ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาแรงสูง จำนวน 1 ต้น , ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 1 ต้น และ ติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 เครื่อง
10/08/2565 09:00
10/08/2565 15:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ