ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
รื้อถอนสาย ขนาด 185 ต.มม.จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 700 ม.
31/10/2562 09:00
31/10/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด