ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนสามชัย ตั้งแต่ แยกถนนเพชรเกษม ถึง สี่แยกตัดถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และ รื้อถอน - เปลี่ยนสาย
21/10/2563 09:00
21/10/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ