ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนมดดำ
ดับไฟปักเสาพาดสาย
31/05/2562 08:30
31/05/2562 17:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด