ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าสุรินทร์ พลาซ่า ถึง หน้าหาดแหลมสิงห์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าสุรินทร์ พลาซ่า ถึง หน้าหาดแหลมสิงห์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ กฟฟ.ป่าตอง ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัทวาสะสิริถนัดกิจการก่อสร้าง จำกัด, ไอยรา สุรินทร์, สุรินทร์ ไอท์, จันทร์ดารา วิลล่า, แหลมสิงห์ วิลล่า, บริษัทธนาสวรรค์ จำกัด, คุณเจริญ ศศิลักษณาณกุล และ สุรินทร์ บีช รีสอร์ท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Surin Plaza to Laem Sing Beach Moo 3 Cherngtalay Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 04 November 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Wasasiri Thanad Construction Company Limited, Aiyara Surin, Surin Heights, Chandara Villa, Laem Sing Villa, Thanasawan Company Limited, Khun Charoen Sasilaksanakul and Surin Beach Resort
04/11/2564 09:00
04/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร