ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-โอ่งแก้ว บูทัค รีสอร์ทและบริษัท โอ่งแก้ว บุรีรมย์ จำกัด
ดับไฟปักเสาและพาดสายแรงสูง
03/08/2562 09:00
03/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.