ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.กระดึ,บ.สามขา ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง 22 KV
09/02/2561 09:00
09/02/2561 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-671244 ,
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1 ประกาศดับไฟ