ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสัมมากร-ตลาดขะจาว
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
07/07/2564 09:00
07/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด