ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเขานิยมเพื่อปัก เสางานขยายเขต14.30 ม.ชื่องาน บริษัท ซีพีออล จำกัดวันที่ 18 พ.ค.2565 และวันที่ 10 พ.ค.65
บริเวณบ้านเขานิยม เพิอ่ปักเสางานขยายเขต ดับไฟตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันที่ 10 พ.ค.65
10/05/2565 09:00
10/05/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด