ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ถึงหน้า บจก.ซูมิโตโม ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์)
เปลี่ยนสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี.
09/02/2562 08:00
09/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ